БИДНИЙ БРЕНДҮҮД

ЗОЧИД БУУДАЛ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ
БАРИЛГА УГСРАЛТ
БАНК, САНХҮҮ

2000

Онд үүсгэн байгуулагдсан

125

Нийгмийн хариуцлагын ажлууд

1

ТЭРБУМ татвар төлөлтын дүн

15

Салбаруудын тоо

200

Ажилчдын тоо