Удирлагууд
3
З. Цацрал
Ерөнхий захирал
4
Д. Ганхүү
Компаний зөвлөх
2
Г. Оюун-Эрдэнэ
Гүйцэтгэх захирал
6
Г. Ган-Эрдэнэ
Бизнес хөгжил хариуцсан захирал
5
Б. Жавхлантөгс
Ерөнхий нянтлан бодогч
1
Э. Урангоо
Ерөнхий менежер
3
З. Цацрал
Ерөнхий захирал
4
Д. Ганхүү
Компаний зөвлөх
2
Г. Оюун-Эрдэнэ
Гүйцэтгэх захирал
5
Б. Жавхлантөгс
Ерөнхий нянтлан бодогч
user
Г. Ганбаяр
Ерөнхий менежер
1
Э. Урангоо
Ерөнхий менежер