Historical trajectory

 • 2000

  “Цэцгэн бууз 1” салбар нээгдэв.

 • 2002

  "Tsetsgen Cafe" was opened.

 • 2002

  "Tsetsgen Cafe" was opened.

 • 2005

  “Улаан сарнай” Ресторан нээгдэв.

 • 2006

  “Royal house 1” зочид буудал нээгдэв.

 • 2007

  "Red rose pub" was opened.

 • 2008

  "Salhit" Store was opened.

 • 2009

  “Цэцгэн бууз 2” салбар нээгдэв.

 • 2010

  "Royal Irish Pub II" has been updated.

 • 2011

  “Цэцгэн бууз 1” шинэчлэгдэв.

 • 2012

  "Royal Karaoke" opened.

 • 2013

  “Royal lounge” нээгдэв. Ажилчдын I-р байр ашиглалтанд оров.

 • 2016

  "Royal house II" branch was opened.

 • 2017

  Салхит дэлгүүрийг үйлчилгээний төв болгон өргөжүүлэв.

 • 2017

  Oscar Karaoke opened.

 • 2018

  Building II of the workers was put into operation.

 • 2020

  “Цэцгэн бууз 3” нээгдэв.

 • 2020

  “Алтан зоос капитал” Банк бус санxүүгийн байгууллага нээгдэв.

 • 2022

  Хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүний цех нээгдэв.